Benauwdheid

Meer informatie over Benauwdheid

Als u benauwd bent heeft u het gevoel dat u te weinig lucht binnen krijgt. Een bedreigend gevoel dat verschillende oorzaken kan hebben. Dyspneu, de medische term voor benauwdheid, bestaat uit twee vormen:

* Acute benauwdheid
* Langzaam toenemende of chronische benauwdheid

Als benauwdheid ontstaat binnen enkele uren noemen we dat acute benauwdheid. Dit vraag om een snelle behandeling.  Klachten van kortademigheid die zich ontwikkelen over langere tijd noemen we langzaam toenemende of chronische benauwdheid. Er kunnen veel verschillende oorzaken zijn die leiden tot benauwdheid. Bijvoorbeeld aandoeningen aan long- en luchtwegen zoals een longontsteking, klaplong, Astma/COPD, longembolie of bovenste luchtweginfectie. Maar ook longkanker of keelkanker. Ook problemen aan het hart (hartinfarct, hartfalen) of problemen met het strottenhoofd of stembandziekten kunnen benauwdheid veroorzaken.

Acute benauwdheid kan ontstaat door verslikken in bijvoorbeeld een snoepje, pinda of een ander voorwerp. Dit komt vaker voor bij kinderen. Als een kind langdurig of ernstig benauwd is, is het van belang contact op te nemen met de huisarts.

Verder kunnen hyperventilatie, angststoornissen of spierziekten leiden tot dyspneu.  Maar ook een zwangerschap doordat er minder ruimte is voor de longen, of allergieën zoals hooikoorts kunnen samengaan met benauwdheid. Een allergische reactie op bijvoorbeeld een wespensteek kan aanleiding geven tot benauwdheid. Maar vergeet ook de “simpele” verkoudheid niet. Ook deze kan zorgen voor benauwdheid problemen.

Omdat benauwdheid verschillende oorzaken heeft is het ook verschillend hoe lang benauwdheid kan duren. Acute benauwdheid kan vaak verholpen worden als de blokkade die de benauwdheid veroorzaakt wordt weggenomen. Omdat toenemende en chronische benauwdheid vaak gerelateerd is aan een aandoening kan het zijn dat de benauwdheid aanwezig blijft.

Behalve het bedreigende gevoel van geen lucht binnen krijgen kunnen de volgende verschijnselen of klachten ook optreden:

* moeizame ademhaling
* piepend geluid bij in- of uitademing
* druk op de borst
* blauwe kleuring van de huid en/of slijmvliezen. Dit ontstaat door een tekort aan zuurstof en een teveel aan koolstofdioxide.
* vermoeidheid na inspanning

Allereerst is het belangrijk om te weten wat de oorzaak van de benauwdheid is. Als de luchtwegen geblokkeerd zijn is het van belang deze blokkade op te heffen. Bij acute benauwdheid in de vorm van verslikking zal dat een andere handeling zijn dan bij toenemende benauwdheid zoals bij Astma/COPD.

Behandeling voor benauwdheid bij een fysiotherapeut is afhankelijk van de oorzaak van de klachten.

Bij benauwdheid die ontstaat als gevolg van hart-, luchtweg-, of longaandoeningen of hyperventilatie kunnen de fysiotherapeuten kijken naar de manier van ademen en de stress- en/of spanningsregulatie. Hoewel inspanning bij benauwdheid veel vermeden word is het van groot belang beweging juist niet te vermijden. Dit geldt voor Astma/COPD of hartziekten.  De fysiotherapeut kan helpen bij het leren omgaan met de klachten en bij het doen toenemen van fysieke belastbaarheid.

Bij acute benauwdheid die niet eerder opgetreden is en waarbij u zich ernstig zorgen maakt, vragen wij u contact op te nemen met uw huisarts.

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of iets wil vragen over uw eigen situatie. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De betreffende therapeut van ADFYS Paramedisch Centrum belt u dan terug. Meteen een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Als u een benauwdheid aanval heeft, probeert u rustig te blijven ademen. Bijvoorbeeld 3 seconden in- en 6 seconden uit te ademen Het helpt soms uzelf af te leiden door een aantal kniebuigingen te maken of hardop te zingen of lezen.

Als u de benauwdheid ondraaglijk vind of u maakt zich ernstig zorgen neem dan contact op met uw huisarts of raadpleeg www.thuisarts.nl

Lukraak op internet zoeken raden wij af.