Corona2022-06-22T21:07:35+02:00

Praktijk-informatie over Corona

Update 22-06-2022

Geachte patiënt/cliënt,

Helaas nemen de Corona besmettingscijfers weer in rap tempo toe. Wij nemen in onze praktijklokaties waar nodig weer aanvullende maatregelen om besmetting te voorkomen.

In elk geval zijn en blijven de BASISMAATREGELEN onverminderd van kracht:

Basisadviezen tegen corona

Wij rekenen op uw medewerking!

Daarnaast zet ons hele team weer de schouders onder aanvullende maatregelen zoals extra reiniging van behandeltafels, oefenapparatuur, deurklinken, etc.

Blijf gezond en dank voor uw begrip en medewerking namens Team ADFYS.