COVID-19 herstelzorg

Restklachten na COVID-19

De klachten die u kunt hebben zijn erg divers, maar kortademigheid en verminderde conditie horen en zien wij veel. Hiernaast kunt u onder meer denken aan:

  • Minder spierkracht
  • Vermoeid zijn
  • Gewichtsverlies (vaak verlies van spiermassa)
  • Concentratieproblemen
  • Moeite met voorheen makkelijke dagelijkse taken denk aan: traplopen, huishoudelijk werk, zelfverzorging, minder ver kunnen lopen/fietsen, etc.
  • Slechte eetlust, door bijvoorbeeld verminderde smaak of reuk

Herkent u zich hierin of kent u iemand die zich hierin herkent, wij kunnen u of die persoon helpen.

ADFYS Paramedisch Centrum biedt u fysiotherapie, diëtetiek én trainingsfaciliteiten. Alle therapeuten werken samen aan uw gezondheid en overleggen waar nodig met uw verwijzer.

Fysiotherapie na COVID-19

De fysiotherapeuten van ADFYS Paramedisch Centrum kunnen u helpen met revalideren na het doormaken van Corona. Met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist kunt u gebruik maken van deze zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Dit betekent dat u tot 50 behandelingen (o.a. training) kunt krijgen, vergoed door de overheid.

Wij hebben een corona revalidatieprogramma gemaakt waarin u onder begeleiding van onze gekwalificeerde fysiotherapeuten aan uw conditie en spierkracht gaat werken om de klachten te verminderen.

Diëtetiek na COVID-19

De diëtist van ADFYS Paramedisch Centrum kan u helpen met herstellen en het verbeteren van uw energielevel na het doormaken van Corona.

Met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist en als u toestemming geeft dat uw gegevens gebruikt worden voor onderzoek dan kunt u gebruik maken van deze zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Dit betekent dat u voor de eerste 6 maanden tot 7 uur aan behandeltijd krijgt bij de diëtist, vergoed door de overheid. Na 6 maanden kan er met de verwijzend arts gekeken worden of er meer zorg noodzakelijk is.

Ik ga samen met u kijken naar uw intake, uw behoefte en dan specifiek naar de eiwitbehoefte om te richten op spiermassa opbouw. Ik geef u handvatten om uw huidige voedingspatroon stapsgewijs te verbeteren.

Ja, een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Zonder verwijsbrief kunnen wij u ook begeleiden maar komen de behandelingen ten laste van uw aanvullende verzekering of voor eigen rekening.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact met u op voor een intake gesprek bij de fysitherapeut en de diëtiste. Hierbij bepalen wij waar u nu staat en waar u naar toe wil. Samen met u wordt bekeken of dat doel haalbaar is en wat er nodig is om dat te bereiken. Daarna start het traject dat kan bestaan uit individuele sessies in de behandelkamer, revalideren in de zal en begeleiding door de diëtiste. Tussentijds monitoren wij uw voortgang. Als we samen tevreden zijn over het behaalde resultaat en u kunt zelfstandig verder stopt onze begeleiding.

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of iets wil vragen over uw eigen situatie. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De betreffende therapeut belt u dan terug. Meteen een afspraak maken kan natuurlijk ook.