Duizeligheid

Meer informatie over duizeligheid:

Bent u wel eens duizelig, onvast ter been of licht in het hoofd?
Duizeligheid is een veelvoorkomende klacht en wordt vooral vaak gezien bij ouderen. Duizeligheid komt in verschillende vormen voor, zowel acuut als chronisch. Bij 90% van de gevallen kunnen de klachten binnen de 1e lijn succesvol behandeld worden.
Er word onderscheid gemaakt tussen:
 • Draaiduizeligheid
 • Onvast ter been zijn
 • Licht in het hoofd
Draaiduizeligheid
“Het gevoel dat de wereld draait”
Draaiduizeligheid word in de meeste gevallen veroorzaakt door BPPD (benigne paroxismale positieduizeligheid). Bij BPPD word de duizeligheid veroorzaakt door aanwezigheid van debris (gruis) in de halfcirkelvormige kanalen in het evenwichtsorgaan. Bij BPPD komt de duizeligheid vaak aanvalsgewijs bij standsveranderingen van het hoofd en duren seconden tot minuten.
Daarnaast zijn andere oorzaken van draaiduizeligheid;
 • Neuritis vestibularis; ontsteking van de zenuw van het evenwichtsorgaan
  Hierbij is er een constante heftige draaiduizeligheid die enkele dagen kan aanhouden met mogelijk in combinatie klachten aan het gehoor.
 • Ziekte van Meniere;
  Er is sprake van aanvallen van draaiduizeligheid met gehoorvermindering en oorsuizen die minuten tot uren kunnen duren.
 • Vestibulaire migraine;
  Aanvalsgewijze draaiduizeligheid bij migraine ontstaan door plotselinge hoofdbewegingen, deze kunnen minuten tot dagen aanhouden.
Onvast ter been zijn

Als u onvast ter been bent ervaart u de meeste duizeligheidsklachten tijdens het staan en lopen. Oorzaken hiervan kunnen problemen van het houdings- en bewegingsapparaat zijn, maar ook verminderde visus, neurologische aandoeningen, sensibiliteitsstoornissen (gevoelsstoornissen) of spierzwakte.

Licht in het hoofd
Een andere vorm van duizeligheid is wanneer u licht in het hoofd bent, zich zweverig voelt of het gevoel heeft flauw te gaan vallen. Dit wordt meestal veroorzaakt door ritmestoornissen, bloeddruk, medicatie of psychische klachten.

Duizeligheid kan kortdurend van aard zijn, echter het kan ook weken aanhouden. Van belang is waar de duizeligheid vandaan komt om een indicatie te kunnen geven hoe lang het gaat duren.

Duizeligheid is lastig. Het kan u onzeker maken en kan leiden tot valangst of daadwerkelijk vallen. Het komt vaak voor dat onbewust bepaalde houdingen worden vermeden om de duizeligheid te voorkomen. Dit kan er toe leiden dat de klachten niet herstellen of zelfs verergeren.

De behandeling bij duizeligheid bestaat uit meerdere factoren en ligt aan de oorzaak van de duizeligheid. Als eerste word gekeken of er sprake is van draaiduizeligheid door een specifieke aandoening zoals hierboven is omschreven. Zo ja dan hebben wij technieken: specifieke testen en manoeuvres die wij kunnen uitvoeren.
Daarnaast word gekeken naar medicatie, klachten aan de ogen en de spierkracht van de benen. Bij chronische duizeligheid kan revalidatie gestart worden. Deze revalidatie bestaat uit oefeningen om de visuele symptomen te verminderen, de balans en loopfunctie te verbeteren en het activiteitenniveau te verhogen.

Belangrijk is dat u de adviezen volgt die u van de behandelend arts krijgt. Samen met uw fysiotherapeut kijkt u naar wat u zelf kunt en hoe u ook thuis kunt oefenen.

Als u de klacht ondraaglijk vind of u maakt zich ernstig zorgen neem dan contact op met uw huisarts of raadpleeg www.thuisarts.nl

Lukraak op internet zoeken raden wij af.