Geen Ergotherapie Beschikbaar

Ergotherapie vacature

Wij zijn op zoek naar een ergotherapeut die ons team kan versterken. Helaas kunnen wij u op dit moment dus geen ergotherapie bieden.

Uw vragen beantwoorden wij natuurlijk graag! Bel of mail gerust en wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. 

Ergotherapie Culemborg en Leerdam

ADFYS Paramedisch Centrum levert sinds 2005 ergotherapie in Culemborg en sinds 2013, na overname van Paramedicenter Develing, ergotherapie in Leerdam, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Onze ergotherapeut behandeld zowel langdurig als kortdurend. Daarmee boeken wij met onze behandelingen al jaren een bovengemiddeld resultaat en een hoge klanttevredenheid. Als dit nodig is, afhankelijk van de hulpvraag, behandelen wij ook aan huis.

Het doel van ergotherapie is kinderen en volwassenen te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun omgeving. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen activiteiten zijn als aankleden, een maaltijd bereiden, het huishouden doen of werken. Een ergotherapeut coacht, begeleid, ondersteunt of behandelt cliënten zodat zij de dingen ze moeten of willen doen, weer zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie over ergotherapie bij ADFYS kunt u het filmpje onder één van de volgende kopjes bekijken.

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen die u ervaart, waarbij gekeken wordt naar de beperkingen maar vooral naar de mogelijkheden. De ergotherapeut gaat na wat u belangrijk vindt. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met uw arts, fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers. Na een uitgebreide kennismaking stelt u samen het behandelplan op. Er worden doelen voor de toekomst opgesteld en wordt nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Daarna zal de ergotherapeut starten met behandelen, het liefst op de plek waar de problemen zich voordoen (zoals thuis, op school of op het werk). De ergotherapeut bedenkt oplossingen, traint en geeft advies.

De ergotherapeut bij ADFYS behandelt kinderen, volwassenen en ouderen met verschillende hulpvragen en beperkingen.

Een aantal voorbeelden van hulpvragen zijn:

  • Ik heb moeite met lopen, hoe kan ik toch mijn boodschappen doen of bij familie op bezoek gaan?
  • Hoe open ik met zo min mogelijk kracht en pijn potten en flessen?
  • Ik ben erg vermoeid, hoe deel ik het beste mijn dagen in?
  • Lang staan is vermoeiend en pijnlijk, hoe kan ik toch mijn warme maaltijd bereiden?
  • Ik heb moeite met schrijven, hoe kan ik het beste een pen vasthouden en leesbaar schrijven?
  • Ik wil graag een aanvraag doen bij de Wmo, kunt u mij hierbij ondersteunen?

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Wij hebben voor ergotherapie contracten met alle zorgverzekeraars. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering, hierover vind u meer in de polis van uw zorgverzekeraar.

Voor behandeling door de ergotherapeut is vaak geen verwijzing van de arts meer nodig. Ergotherapie is direct toegankelijk. Bent u verzekerd bij CZ, OHRA of Delta Lloyd? Dan heeft u wel een verwijzing van een arts nodig.

Voor meer informatie over ergotherapie kunt u kijken op de website van Ergotherapie Nederland

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of iets wil vragen over uw eigen situatie. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De ergotherapeut belt of mailt u dan terug.