Langer zelfstandig thuis wonen

Veel ouderen willen langer zelfstandig thuis wonen, maar hoe kunt u dit realiseren? De ergotherapeut kan samen met u naar u en uw woning kijken en adviezen geven over welke mogelijkheden er zijn om in die woning langer zelfstandig te wonen. Dit kan inhouden dat er aanpassingen zoals beugels of drempelhulpen nodig zijn, of er tips gegeven worden over hoe u het risico op vallen kunt verminderen.

De ergotherapeut zal de eerste keer bij u thuis komen. De eerste behandeling zal bestaan uit kennismaken en het bekijken van uw woning. Ook bepaald de ergotherapeut samen met u of u specifieke vragen heeft of niet. De tweede behandeling zal bestaan uit het bekijken en bespreken van de mogelijkheden in uw woning. Daarna zal de behandeling zich specifieker richten op de toepassing van die mogelijkheden.

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of iets wil vragen over uw eigen situatie. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De betreffende therapeut belt of mailt u dan terug.