Sensorische Informatieverwerking (SI)

Sensorisch betekend zintuigelijk. Informatie vanuit onze zintuigen wordt verwerkt in de hersenen; dat is sensorische informatieverwerking (SI). Een ander woord hiervoor is prikkelverwerking. Naast het zien, horen, ruiken, voelen en proeven hebben we nog twee andere zintuigen: het bewegings- en evenwichtsgevoel en het gevoel uit onze spieren, gewrichten en inwendige organen. Gedurende een dag krijgen we voortdurend prikkels uit onze omgeving en van ons lichaam. Door de sensorische informatieverwerking weten we wat er in onze omgeving en in ons lichaam gebeurt en hoe we op deze prikkels moeten reageren. Deze informatie is belangrijk om goed te kunnen functioneren. Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van prikkels niet zoals het zou moeten. Hierdoor nemen ze de prikkels vaak anders waar: een kind reageert bijvoorbeeld erg sterk op een bepaalde prikkel of merkt een bepaalde prikkel juist niet op. Dat heeft invloed op het gedrag en het doen en laten van een kind.

De behandeling zal starten met een observatie en het door ouders en/of leerkracht invullen van een vragenlijst om de prikkelverwerking in kaart te brengen. De ergotherapeut zal daarna een gesprek hebben met ouders om de conclusies en het opgestelde behandelplan te bespreken. Hierna zal de behandeling starten. Tijdens de SI-behandeling wordt gebruik gemaakt van allerlei spelmateriaal om het kind uit te lokken tot onderzoekend spel. Een belangrijke voorwaarde is dat het kind plezier heeft tijdens de therapie; als een kind plezier heeft, ontwikkelt het zich makkelijk en zal het beter leren. Het kind leert tijdens de therapie om op een bepaalde manier met prikkels om te gaan. Naast de therapie in de praktijk zal de behandeling ook bestaan uit het geven van adviezen voor thuis en/of op school.

Het is vaak lastig om een probleem in de sensorische informatieverwerking te herkennen, de symptomen zijn namelijk bij elk kind verschillend. Hieronder staan een aantal voorbeelden van sensorische informatieverwerkingsproblemen:

  • ‘Mijn dochter reageert sterk op aanraking en wil bepaalde kledingstukken niet aan.’
  • ‘In de klas kan hij niet stilzitten; hij is constant aan het wiebelen en friemelen.’
  • ‘Thuis en in de klas merken we dat zij door alles wat ze ziet en hoort afgeleid is.’
  • ‘Onze zoon eet alleen voedsel met bepaalde structuren of met bepaalde smaken.’
  • ‘Tijdens drukke momenten thuis en op school kauwt hij altijd op zijn kleding en andere voorwerpen.’
  • ‘Zodra thuis het licht aan gaat knijpt ze haar ogen dicht en ze wil alleen maar met een zonnebril naar buiten.’
  • ‘Als ik zijn naam roep lijkt hij niet te horen dat ik hem roep, terwijl ik weet dat zijn gehoor in orde is.’
  • ‘Tijdens het buitenspelen en gym valt op dat zij nooit op een hoog klimrek speelt en erg bang is om te vallen.’

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of iets wil vragen over uw eigen situatie. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De betreffende therapeut belt of mailt u dan terug.