Fysiotherapie Culemborg & Leerdam

Fysiotherapie Culemborg

ADFYS Paramedisch Centrum levert sinds 1998 fysiotherapie in Culemborg, en naast fysiotherapie ook vele specialisaties zoals manuele therapie, handtherapie, oedeemtherapie en oncologie fysiotherapie. Ook voor dry needling kunt u bij ons terecht. Wij behandelen kort en effectief waar mogelijk en langdurig en intensief waar nodig. Daarmee boeken wij met onze behandelingen al jaren een bovengemiddeld resultaat en een hoge klanttevredenheid. Wij hebben in Culemborg 2 lokaties, we zijn dus altijd dicht bij u in de buurt. Indien medisch noodzakelijk behandelen wij ook aan huis.

Fysiotherapie Leerdam

ADFYS Paramedisch Centrum levert sinds 2013, na overname van Paramedicenter Develing, fysiotherapie in Leerdam, en naast fysiotherapie ook vele specialisaties zoals manuele therapie, handtherapie, oedeemtherapie en oncologie fysiotherapie. Ook voor dry needling kunt u bij ons terecht. Wij behandelen kort en effectief waar mogelijk en langdurig en intensief waar nodig. Daarmee boeken wij met onze behandelingen al jaren een bovengemiddeld resultaat en een hoge klanttevredenheid. Wij hebben in Leerdam 1 centrale lokatie, we zijn dus altijd dicht bij u in de buurt. Indien medisch noodzakelijk behandelen wij ook aan huis.

Fysiotherapie

Klantervaringen

tekst

tekst, tekst

Voor goede fysiotherapie bent u bij ADFYS Paramedisch Centrum aan het juiste adres. Wij beschikken over een team van gemotiveerde fysiotherapeuten met verschillende specialismen.
We behandelen cliënten van alle leeftijden met pijnklachten en/of beperkingen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Indien medisch noodzakelijk behandelen wij ook aan huis.
U
kunt op diverse avonden terecht voor behandeling, als het medisch noodzakelijk is ook op zaterdag en/of zondag.

ADFYS Paramedisch Centrum in Culemborg is een TopZorg fysiotherapiepraktijk van Menzis. De praktijk voldoet daarmee aan de hoogste eisen die Menzis stelt op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. De eisen zijn ontwikkeld door Menzis samen met de fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen. Als u kiest voor een TopZorg fysiotherapiepraktijk bent u verzekerd van zeer goede zorg. U kunt rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificeerd met diverse specialismen.

ADFYS Paramedisch Centrum in Culemborg is een PLUS praktijk van Achmea, AGIS en CZ / Delta Lloyd / OHRA.

Een verwijsbrief is niet nodig. Tenzij na onderzoek blijkt dat u een aandoening heeft die valt onder de zogenoemde “chronische lijst” of dat behandeling aan-huis nodig is. Samen met u proberen we dan te regelen dat die verwijsbrief er komt.

Wij hebben voor fysiotherapie contracten met alle zorgverzekeraars.

Samen met u kijken we of uw klachten vallen binnen de basis- en/of aanvullende verzekering en wat voor polis u heeft. Verder vragen we u of u in het lopende kalenderjaar al fysiotherapie heeft gehad. Zodat u duidelijk krijgt of en in hoeverre de kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over kosten/vergoeding van fysiotherapie treft u hier.

AANMELDING

U kunt zonder verwijsbrief terecht. Wat we wel nodig hebben is een geldig legitimatiebewijs. Laat ons weten als u voorkeur voor een bepaalde fysiotherapeut hebt. Voor sommige aandoeningen is wél een verwijsbrief nodig. Indien van toepassing bespreken wij dit met u. Een 1ste intake, onderzoek en behandeling kost, tenzij anders aangegeven,  2 zittingen.

ONDERZOEK & BEHANDELPLAN

We brengen uw hulpvraag in kaart en kijken hoe en door wie u het beste kunt worden behandeld. Individueel, duur: 25 tot 50 minuten.

BEHANDELING

Wij behandelen u individueel en doelgericht. Duur: 25 minuten. Het aantal sessies hangt mede af van de aard en ernst van uw klachten.

EVALUATIE

We kijken regelmatig of we op de goede weg zijn. Bij twijfel raadplegen we een collega of we verwijzen door.

AFRONDING & NAZORG

We geven oefeningen en/of adviezen om herhaling te voorkomen.

Indien relevant rapporteren we naar uw arts en we sluiten uw dossier.

Als u een afspraak wilt maken dan proberen wij u altijd zo snel mogelijk in te plannen. Wij streven naar een maximale wachttijd van 2 dagen, bij acute klachten proberen wij u dezelfde dag in te plannen.

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of iets wil vragen over uw eigen situatie. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De betreffende therapeut belt u dan terug. Meteen een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Ik wil een afspraak maken