Heupprothese

Meer informatie over Heupprothese

Een heupprothese bestaat uit een kom, en een kop op een steel. Deze zijn gemaakt van titanium, keramiek en kunststof.

Als er sprake is van slijtage of een breuk in het heupgewricht kan er voor worden gekozen om een heupprothese te plaatsen. Deze keuze wordt niet snel gemaakt en of er uiteindelijk een prothese wordt geplaatst is afhankelijk van factoren zoals leeftijd, conditie, en de kwaliteit van het bot.
Over het algemeen wordt het plaatsen van een prothese zo lang mogelijk uitgesteld, en zal dit pas worden gedaan wanneer de klachten u in het normale functioneren gaan beperken.

Na de operatie verblijft u meestal nog een dag of 4 in het ziekenhuis. U mag naar huis wanneer de wond droog is en u goed met de hulpmiddelen kunt omgaan.

Direct na de operatie mag de heup al belast worden en daarom mag er ook bij thuiskomst al direct een fysiotherapeut bij u langskomen. Vaak komen we de eerste weken bij u op huisbezoek, en zal de behandeling later ook in de praktijk plaatsvinden.

Het revalideren na het plaatsen van een heupprothese duurt ongeveer zes maanden tot een jaar. Dit kan echter afhankelijk van de leeftijd en de conditie per persoon sterk verschillen.

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden en dat is bij deze operatie niet anders. Hierover krijgt u meer informatie in het ziekenhuis.

Wat van belang is voor de fysiotherapeutische behandeling is dat de heup in de weken na de operatie sneller dan normaal uit de kom kan gaan. Dit risico zal gedurende de maanden afnemen. Wanneer u zich goed aan de voorschriften houdt, zal het risico aanzienlijk klein zijn.

Een ander gevolg van de operatie kan zijn dat het been een kleine standsverandering zal krijgen. Dit heeft over het algemeen geen invloed op het herstel.

Met fysiotherapie zullen we eerst werken aan het gemakkelijker bewegen in huis, lopen binnen en buiten, met en zonder hulpmiddelen. Wanneer dit makkelijker gaat kunt u naar de praktijk komen en gaan we werken aan de kracht en stabiliteit van het heupgewricht. Daarnaast zullen we veel adviezen geven.

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of iets wil vragen over uw eigen situatie. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De betreffende therapeut belt u dan terug. Meteen een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Het is vaak verstandig om, als dat mogelijk is, voorafgaand aan de operatie alvast te werken aan de kracht en uw conditie. Het herstel zal daardoor waarschijnlijk sneller verlopen.

Volg altijd de adviezen die u van uw arts of specialist hebt gekregen. Als u de pijn ondraaglijk vind of u maakt zich ernstig zorgen neem dan contact op met uw huisarts of raadpleeg www.thuisarts.nl

Lukraak op internet zoeken raden wij af.