Kosten & vergoeding van Diëtetiek

Lees deze pagina als u meer wilt weten over de kosten van diëtetiek bij ADFYS Paramedisch Centrum en hoeveel u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. Hebt u na het lezen van deze pagina nog vragen of wilt u advies; aarzel dan niet om contact op te nemen.

Contracten met zorgverzekeraars

  • 2020: contracten met alle zorgverzekeraars
  • 2021: contracten met alle zorgverzekeraars
  • 2022: contracten met alle zorgverzekeraars
  • 2023: contracten met alle zorgverzekeraars

Uw basisverzekering

  • Vergoed bij alle maatschappijen hetzelfde: indien het gaat om diëtetiek wordt er 3 uur begeleiding vergoed.
  • De kosten gaan in eerste instantie ten laste van uw eigen risico.
  • Kinderen tot 18 jaar betalen géén eigen risico.
  • Een verwijzing door een arts is niet nodig.

Uw aanvullende verzekering

  • Vergoed soms extra behandelingen.
  • Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Zélf betalen

U kunt natuurlijk besluiten om behandelingen zelf te betalen als de verzekerde zorg niet toereikend is. In dat geval kunt u zonder verwijsbrief terecht. Voor de kosten verwijzen wij naar onze “prijslijst niet-verzekerde zorg“.

Kosten voor diëtetiek die u zelf betaald zijn mogelijk aftrekbaar. Kijk op de volgende pagina’s van de belastingdienst voor meer informatie:

Werkgerelateerde klachten

Hebt u klachten in relatie tot uw werk en dreigt u hierdoor uit te vallen of bent u zelfs al uitgevallen? Mogelijk dat uw werkgever in het kader van uw reïntegratie kan bijdragen in de kosten van behandeling.