Kosten & vergoeding van Fysiotherapie

Lees deze pagina goed als u meer wilt weten over de kosten van fysiotherapie bij ADFYS Paramedisch Centrum en hoeveel u door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. Hebt u na het lezen van deze pagina nog vragen of wilt u advies; aarzel dan niet om contact op te nemen.

Contracten met zorgverzekeraars

  • 2023: contracten met alle zorgverzekeraars, uitgezonderd JUST live (label van CZ)
  • 2024: contracten met alle zorgverzekeraars, uitgezonderd JUST live (label van CZ)

Wij hebben ook voor 2024 weer een contract met alle zorgverzekeraars omdat wij vinden dat zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Als wij géén contract zouden sluiten lopen verzekerden het risico dat ze de rekening direct aan ons moeten betalen en maar een beperkt deel terugkrijgen van hun verzekeraar. Dat stuit ons ernstig tegen de borst.

Uw polis

Welke polis u kiest, dat is aan u. Bedenk dat een verzekering bedoeld is om risico’s te dekken die u niet kunt overzien. Als u zich niet aanvullend verzekert zorg dan dat u geld apart hebt staan. Aanvullende verzekeringen kunt u vergelijken op Zorgverzekeringswijzer.nl.

Hebt u een laag inkomen? Al of niet ten gevolge van een chronische ziekte of beperking? De gemeente biedt soms uitkomst, en niet alleen voor zorgkosten. Kijk op Gezondverzekerd.nl.

Verwijsbrief:

Is alleen nodig in geval van een zogenaamde “chronische” aandoening en bij behandeling aan huis.

Een “niet-chronische” aandoening:

Voor de meer dagelijkse ongemakken zoals spit, een verstuikte enkel of stijve nek geldt dat dit wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits u deze natuurlijk hebt afgesloten. Bovendien hebt u hiervoor GÉÉN verwijzing nodig van een arts. U kunt direct een afspraak maken.

Raadpleeg uw polis om te kijken hoeveel behandelingen of welk bedrag er wordt vergoed en of dit per jaar of per indicatie is. Het kan ook zijn dat er een maximale vergoeding is voor manuele therapie.

Afhankelijk van de klachten kan het zijn dat er gekozen wordt voor fysiotherapie, manuele therapie, haptonomie, oncologie fysiotherapie, oedeemtherapie, etc. Dit kan consequenties hebben voor het tarief dat wordt gedeclareerd. Hebt u een maximale vergoeding in plaats van een maximum aantal behandelingen dan kan het zijn dat u eerder door uw budget heen bent.

Een “chronische” aandoening:

Voor behandeling in verband met een aandoening die voorkomt op de zogenaamde chronische lijst hebt u ALTIJD een verwijsbrief nodig. Indien nodig kunnen wij hierover contact met uw arts opnemen.

De “chronische lijst” beschrijft welke indicaties in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Let op: Het is NIET zo dat klachten waar u chronisch last van hebt op deze lijst staan. Het is ook NIET zo dat indien een arts op een verwijsbrief zet dat het chronisch is de behandeling dan in de basisverzekering valt.

Hebt u een chronische indicatie én hebt u een geldige verwijsbrief van een huisarts/specialist/bedrijfarts (voor sommige indicaties dient een brief afkomstig te zijn van een specialist of verpleeghuisarts) dan werkt vergoeding (uitgezonderd bij arthrose heup/knie en COPD) als volgt

De 1ste 20 behandelingen komen ten laste van uw aanvullende verzekering en/of voor eigen rekening.
De 21ste en volgende behandelingen komen ten laste van de basisverzekering, maar let op: voor elke indicatie geldt een eigen looptijd (3-6-12 maanden, soms onbeperkt) én uitsluitend zolang medisch noodzakelijk. Bovendien gaan deze kosten in 1ste instantie ten laste van het eigen risico.

Bij arthrose heup/knie geldt met ingang van 1 januari 2018: indien u verwezen bent krijgt u 12 behandeling vanuit de basisverzekering.

Bij COPD geldt met ingang van 1 januari 2019 een nieuwe regeling.

Niet aanvullend verzekerd?

U kunt natuurlijk besluiten om behandelingen zelf te betalen. Voor de kosten verwijzen wij naar onze prijslijst niet-verzekerde zorg. Als u niet aanvullend/onvoldoende aanvullend verzekerd bent is medische training een betaalbaar alternatief voor fysiotherapie.

Kosten voor fysiotherapie die u zelf betaald zijn mogelijk aftrekbaar. Kijk op de volgende pagina’s van de belastingdienst voor meer informatie:

Werkgerelateerde klachten

Hebt u klachten in relatie tot uw werk en dreigt u hierdoor uit te vallen of bent u zelfs al uitgevallen? Mogelijk dat uw werkgever in het kader van uw reïntegratie kan bijdragen in de kosten van behandeling.

Fysiotherapie valt onder persoonlijke verzorging waardoor dit helaas niet aftrekbaar is als zakelijke onkosten.

Wat NIET onder de vergoeding valt

Fitness of preventieve programma’s, in wat voor vorm dan ook, zélfs onder begeleiding van een fysiotherapeut komen NIET in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

  • curatieve zorg én zolang medisch noodzakelijk komt voor vergoeding in aanmerking. Dat laatste betekent ook dat zelfs als u zich onbeperkt aanvullend hebt verzekerd de behandeling altijd op enig moment stopt.
  • daarnaast worden er bij sommige zorgverzekeraars beweegprogramma’s vergoed, deze lopen een beperkte periode en hebben altijd als doel dat u uiteindelijk zélf overgaat naar een actieve levensstijl.

Handige informatie op internet

Voor nog meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie, kunt u ook terecht op de website fysiotherapievergoeding.