Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ADFYS Paramedisch Centrum heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Wij gaan hierin verder dan het gebruikelijke  “people, planet en profit”. ADFYS Paramedisch Centrum heeft op 17-08- 2015 het Manifest MVO van MVO Nederland ondertekend.

Naast zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen, verminderen van afval, afvalscheiding en besparingen op energie en water vraagt het leveren van zorg ook om MVO. De zorgconsumptie in Nederland stijgt vanaf 2000 schrikbarend snel en als we niets doen betaalt een modaal gezin in 2040 ruim één-derde van zijn inkomen aan collectief gefinancierde zorg.

Onze bijdrage aan maatschappelijk verantwoorde zorg bestaat uit:

  1. Het leveren van “zinnige zorg”: wij behandelen alleen als er gezondsheidswinst valt te verwachten.
  2. Het leveren van “zuinige zorg”: wij behandelen kort en effectief waar mogelijk, langdurig in intensief waar nodig.
  3. Wij zetten in op innovatie om, waar mogelijk, tijds- en dus kosten-effectiever te kunnen werken.
  4. Waar mogelijk schakelen wij u in om zelf bij te dragen aan het zorgproces en het resultaat.
  5. Wij bieden advies en begeleiding om klachten te voorkomen of uit te stellen.
  6. Wij adviseren waar mogelijk om te voorkomen dat klachten terug keren.

Hebt u vragen of ideeën om hierbij te helpen, dan horen wij dat graag.