Beste sporters,

Zoals u ongetwijfeld gelezen hebt kunnen per 19 mei de binnensportlokaties weer open, maar onder voorwaarden. Om alles in goede banen te leiden verzoeken wij u het volgende:

  • naar aanleiding van uw ingevulde heraanmeldingsformulier op de website of een telefoongesprek met ons nemen wij contact op om de definitieve startdatum en -tijd door te geven.
  • u komt uitsluitend op vooraf afgesproken tijden, 1,5 meter én hygiëne-maatregelen blijven van kracht.
  • Bij binnenkomst draagt u een mondkapje, tijdens het sporten mag deze af.
  • de groepsgrootte zal nog beperkt blijven tot 4-6 personen, afhankelijk van de lokatie.
  • vóóraf zijn de bekende gezondheidsvragen van toepassing, twijfelt u of u moet komen neem dan contact op.

Dank voor uw medewerking en wij zijn blij u weer te mogen begroeten!

Team ADFYS.