Prijslijst

In deze lijst is conform het advies van de Nederlandse Zorg Autoriteit per prestatie de prijs opgenomen die een niet-verzekerde patiënt, of een patiënt van wie de zorgverzekeraar geen contract met een tarief daarin met ons heeft gesloten, moet betalen. Deze tarieven gelden ook indien u meer zorg afneemt dan het maximum waarvoor u bent verzekerd.

Eveneens conform het advies van de Nederlandse Zorg Autoriteit publiceren wij hier de prijslijst van het lopende kalenderjaar én het voorgaande kalenderjaar:

  • Bent u onverwacht verhinderd? Laat dit dan minimaal 1 werkdag van te voren weten om kosten (no-show) te voorkomen.
  • Als uw verzekeraar de behandelingen om wat voor reden dan ook niet vergoed bent u altijd betalingsplichtig. Bij niet tijdige betaling berekenen wij € 10.- administratiekosten
  • Wij doen onze uiterste best u goed te informeren maar aan de prijslijst kunnen géén rechten worden ontleend.
  • Onze betalingsvoorwaarden treft u hier.

Prijslijst niet verzekerde zorg (pdf)