De Quervain

Meer informatie over De Quervain

De Quervain is een aandoening waarbij de peeskoker aan de duimzijde ontstoken raakt. Door deze ontsteking ontstaan er zwelling en irritatie waardoor het gebruiken van de pees/spier pijnlijk wordt.

De oorzaak ligt vaak in het herhaaldelijk maken van de zelfde bewegingen, of langere tijd in een zelfde houding moeten zitten. Deze vorm van irritatie kan worden veroorzaakt door hormoonschommelingen. Daarom komt De Quervain vaker voor bij jonge moeders, of vrouwen die in de overgang zitten.

Wanneer er wordt gekozen voor een conservatieve behandeling (dus zonder operatie), gaan we ervan uit dat het lichaam de ontsteking zelf kan opruimen. In dit geval zal het herstel plaatsvinden in een termijn van  zes tot acht weken.

Als het nodig is om te opereren zal de hand na het verwijderen van het verbandmateriaal (ongeveer na 10 dagen) binnen vier tot zes weken weer normaal te belasten zijn.

Uiteraard is het herstel afhankelijk van hoe lang de klacht al aanwezig is, en of u voldoende rust kunt nemen.

Wanneer u goed herstelt van De Quervain zijn er geen gevolgen op langere termijn.

Het is echter wel mogelijk dat er bij de operatieve ingreep een oppervlakkige huidzenuw geraakt wordt. Dit kan enkele weken een doof gevoel veroorzaken aan de rugzijde van de duim.

Wij kunnen u voorzien van de juiste adviezen en oefeningen om het herstel te bevorderen. Daarnaast kan de handtherapeut een spalk maken waardoor de duim meer rust zal krijgen.
Deze begeleiding kan ook worden gegeven wanneer er een injectie is geplaatst, of wanneer er een operatie heeft plaatsgevonden.

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of iets wil vragen over uw eigen situatie. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De betreffende therapeut belt u dan terug. Meteen een afspraak maken kan natuurlijk ook.

U kunt zelf al proberen om de hand/duim zo veel mogelijk te ontzien. Probeer belastende activiteiten zoals tillen of kracht zetten te vermijden.

Als u de pijn ondraaglijk vind of u maakt zich ernstig zorgen neem dan contact op met uw huisarts of raadpleeg www.thuisarts.nl

Lukraak op internet zoeken raden wij af.