Uitstraling in de arm

Meer informatie over uitstraling in de arm:

Klachten aan de armen zijn veelvoorkomend. Soms komt het voor dat hoewel de pijn in de arm zit, de bron van de pijn echter ergens anders zit. Zo kunnen armklachten voortkomen vanuit de nek, bovenrug, schouder of bepaalde spieren die uitstraling veroorzaken.

Dit is afhankelijk van een aantal factoren: Waar komen de klachten vandaan, hoe lang zijn de klachten al aanwezig, hoe gaat u met de klachten om etc.

Meestal is er sprake van pijnklachten, ook koude handen en/of vingers, een zwaar gevoel, krachtsverlies of tintelingen kunnen gevolgen zijn.

Afhankelijk van de oorzaak van de klachten, zijn mogelijke behandelingen: Aanpassingen van (werk)houding, versterken van bepaalde spieren, verbeteren van beweeglijkheid van bepaalde structuren, het behandelingen van spieren die uitstralende klachten geven (bijvoorbeeld met triggerpoint therapie of dry needling) en/of adviezen hoe met de klachten om te gaan.

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of iets wil vragen over uw eigen situatie. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De betreffende therapeut belt u dan terug. Meteen een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Probeer ten alle tijden ‘zo normaal mogelijk’ te blijven bewegen. Dit wil zeggen ga u schouder en/of arm niet ineens optrekken, of tegen u aanhouden om deze te ontzien. Dit kan klachten elders veroorzaken. Daarnaast kunt u thuis meegekregen huiswerkoefeningen uitvoeren. Soms is het van belang wat (kleine) aanpassingen in het dagelijks leven of op het werk te doen.