Gekneusde/gebroken ribben

Gekneusde/gebroken ribben

Ieder mens heeft 24 ribben, 12 links en 12 rechts. Deze ribben zitten aan de achterzijde vast aan de borstwervelkolom en lopen naar voren richting het borstbeen.
Door een inwerking van buitenaf (vallen, ongeval, bepaalde sporten etc.) of door veel hoesten kunnen ribben breken of kneuzen.

Als u een rib gekneusd of gebroken heeft kan de pijn nog wel 6-12 weken aanhouden. In sommige gevallen duurt het korten, soms langer.

Als u een rib heeft gekneusd of gebroken, kunt u pijn ervaren bij het ademhalen. Ook bij druk verhogende momenten, zoals hoesten en niesen kan de pijn toenemen, evenals draaibewegingen of bukken.

De pijn kunnen we niet wegnemen, maar we kunnen de pijn wel verlichten door middel van een ondersteunende tape. Soms kan het uitstrijken van de tussenribspieren ook verlichting geven.

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten of iets wil vragen over uw eigen situatie. Neem hiervoor gerust contact met ons op. De betreffende therapeut van ADFYS Paramedisch Centrum belt u dan terug. Meteen een afspraak maken kan natuurlijk ook.

Het is van belang om ondanks de pijn goed te blijven ademhalen, zodat de longen goed geventileerd worden. Verder is het goed om binnen de pijngrens te blijven bewegen.

Blijf gedoseerd bewegen. Probeer te ontspannen. Als u de pijn ondraaglijk vind of u maakt zich ernstig zorgen neem dan contact op met uw huisarts of raadpleeg www.thuisarts.nl

Lukraak op internet zoeken raden wij af.